ชมฟาร์มปลาทับทิม

การเพาะเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง

สำหรับท่านที่สนใจดูงาน หรือมีความสนใจเป็นการส่วนตัว ในการเพาะเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ของบ้านปลาทับทิมรีสอร์ท เรามีความยินดีอย่างยิ่งในการต้อนรับท่านทั้งหลายในการเข้าชมการเพาะเลี้ยงปลาทับทิม และที่นี่ยังนับว่าเป็นศูนย์เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำแม่กลองเลยทีเดียว และ สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาทับทิมแบบเบื้องต้นสำหรับผู้สนใจมีดังนี้

เมื่อกล่าวถึงปลาทับทิม หลายท่านอาจสงสัยว่าจุดเด่นของปลาชนิดนี้มีอะไรที่แตกต่างจากปลาชนิดอื่นมีดังนี้

 1.  มีใยเนื้อละเอียดแน่นจึงมีรสชาติดีและปราศจากกลิ่นคาว
 2.  มีไขมันต่ำมากจึงปราศจากกลิ่นที่เกิดจากไขมันในตัวปลา ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัว
 3.  ปริมาณเนื้อที่บริโภคได้ต่อน้ำหนักมากถึง 40 เปอร์เซ็นต์ และมีส่วนสันหนามาก
 4.  ส่วนหัวเล็ก โครงกระดูกเล็ก ก้างน้อย
 5.  ผิวมีสีแดงอมชมพู เนื้อทุกส่วนสีขาวทำให้น่ารับประทานเมื่อนำมาประกอบอาหาร
 6.  เจริญเติบโตในความเค็มสูงถึง 25 ppt ซึ่งนับว่าเป็นปลาที่มีความอึดอดทน
 7.  อัตราการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก เหมาะแก่การเลี้ยงเพื่อทำรายได้
 8.  เป็นปลาที่กินอาหารเก่ง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และมีความต้านทานต่อโรคสัตว์น้ำต่างๆ ได้ดี
 9.  สามารถเลี้ยงในกระชังมีความหนาแน่นสูงได้ เกิดการสูญเสียน้อย ให้ผลผลิตเฉลี่ย 40 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร

สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาทับทิมมีดังนี้

 1.  จัดเตรียมกระชังปลาสำหรับเลี้ยงปลา ระยะเวลา 4 เดือน แยกเป็นเดือนที่ 1, 2, 3, และ4 ตามลำดับ
 2.  นำกระชังปลาที่เตรียมไว้ จำนวน 4 กระชัง ลงน้ำ ไว้เพื่อให้กระชังสร้างความสมดุลกับน้ำและหาข้อบกพร่องของกระชัง
 3.  นำลูกปลาที่ผ่านการอนุบาลแล้วลงในกระชัง
 4.  หลังจากเลี้ยงได้ 7 วันแล้ว ให้อาหารสำเร็จรูปตามสูตรของแต่ละท่านที่เตรียมมา อัตราการเจริญเติบโตของปลาอยู่ที่ 100 –120 กรัม
 5.  ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 60 วัน อัตราการเจริญเติบโตของปลา อยู่ที่ 400-500 กรัม

6. ระยะเดือนสุดท้ายน้ำหนักปลาอยู่ที่ 800 กรัมซึ่งสามารถจับขายได้ ระยะเวลาการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงเวลาจับขาย ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 เดือน หรือประมาณ 120 วัน

จากที่ได้อธิบายมาโดยคร่าวๆจะเห็นได้ว่าปลาทับทิมนี้เป็นปลาที่โตไวและขายได้ราคาดี เป็นที่นิยมของท้องตลาดเป็นอย่างมาก และชื่อปลาทับทิมนี้ยังเป็นชื่อพระราชทานอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาดูงานสามารถติดต่อได้ที่ บ้านปลาทับทิมแม่กลอง รีสอร์ท” 

 

Visitors: 56,330