วัดบางแคน้อย

วัดบางแคน้อย

มาอัมพวาทั้งที ถ้าไม่ได้มาวัดบางแคน้อยคงจะเสียดายโอกาสอันมีค่านี้มากทีเดียวเพราะวัดบางแคน้อยนั้นไม่ว่าผู้ใดได้มาพบเห็นคงต้องบอกว่าสุดยอดกันทุกราย ด้วยความสวยงามวิจิตรตระการตาอย่างมาก โดยเฉพาะความงามทางด้านการแกะสลักไม้เป็นลายนูนด้วยความปราณีตบรรจงโดยช่างไม้ฝีมือดี วัดแคน้อยไม่ได้มีความโดดเด่นแค่เพียงการแกะสลักเพียงอย่างเดียว แต่ยังมี บุษบงแท่นวัชรอาสน ที่โออ่าและดูเป็นศิลปะที่หาดูหาชมได้ยากยิ่ง ไม่ว่าท่านใดได้เข้าไปเยี่ยมชม ณ วัดบางแคน้อยแห่งนี้ คงไม่พลาดโอกาสในการถ่ายภาพหรือเก็บรายละเอียดเอาไว้อย่างแน่นอนทีเดียว

      ประวัติของวัดแคน้อย วัดบางแคน้อยตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา โดยมีคุณหญิงจุ้ย (น้อย)วงศาโรจน์ เป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2441 เดิมอุโบสถของวัดสร้างไว้บนแพไม้ไผ่ ผูกไว้ติดกับต้นโพธิ์  และต่อมาพระอธิการ รอด เจ้าอาวาสองค์ที่ 2 ได้สร้างอุโบสถขึ้นบนพื้นดิน ในปี พ.ศ. 2418 และต่อมาเมื่ออุโบสถหลังเดิมได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปมาก  พระอธิการเขียว เจ้าอาวาสองค์ที่ 6 ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2492 จวบจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2540 อุโบสถหลังเดิมเกิดชำรุดลงอีกเนื่องมาจากขาดแคลนวัสดุ เป็นเพราะในช่วงที่สร้างอยู่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงทำให้พระครูสมุทร นันทคุณ (แพร) ได้ดำเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นทดแทน ส่วนบุษบงวัชรอาสน ภายในกุฏิยังมีหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต พรหมรังสี) และ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานเอาไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพบูชากันอีกด้วย

รายละเอียดของไม้แกะสลักในพระอุโบสถมีดังนี้

- ไม้มะค่าโมงซึ่งใช้เป็นแท่นรองพระประธานมีขนาดใหญ่มาก คือกว้าง 2 เมตรครึ่ง ยาว 3 เมตร หนา  4 นิ้ว

- ชุกชีพระประธานเป็นไม้แกะสลักในทรงจอมแห

- พื้นอุโบสถปูด้วยไม้ตะเคียนทอง หนา 2 นิ้ว กว้าง 40-44 นิ้ว

- ฝาผนังพื้นเป็นไม้แกะสลัก หนา 3 นิ้ว แกะสลักเป็นรูปคน สัตว์ ต้นไม้ และแกะเสริม รวมหนา 6 นิ้ว

- ฝาผนังด้านตรงข้ามพระประธานเป็นไม้สลักรูปปางชนะมาร

- ฝาผนังด้านซ้าย ขวา ของพระประธานเป็นไม้แกะสลักรูปพระเจ้าสิบชาติ

- ฝาผนังด้านหลังพระประธานเป็นไม้แกะสลัก การประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน

- ฝาผนังใต้ธรณีหน้าต่าง 2 ข้าง แกะสลักฝังด้วยไม้โมกมัน รูปพระเวสสันดร จั่วด้านหน้าและหลังเป็นไม้แกะสลัก ด้านข้าง

   ทั้งสองเป็นคูหา และลงรักปิดทอง ส่วนคันทวยเป็นไม้ลงรักปิดทองเช่นกัน

Visitors: 56,330