วัดบางแคใหญ่

วัดบางแคใหญ่

วัดบางแคใหญ่ นับว่าเป็นวัดหนึ่งที่มีพระพุทธรูปที่เป็นศิลปะสมัยโบราณอยู่มากมายภายในวัด เมื่อท่านก้าวเข้าไปในเขตวัดจะรู้สึกได้ถึงความเป็นธรรมชาติ และสวยงามอยู่ลึกๆ โดยภายในมีพระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 200 ปี นับว่าเก่าแก่และทรงคุณค่ายิ่ง ข้างในประดิษฐานหลวงพ่อ พระศรีสมุทรพุทธโคดม  และ พระพุทธรูปรอบระเบียงคตจำนวนอีก  56 องค์ซึ่งมีทั้งพระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ด้านในมีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสิบสองศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลง มีธรรมเจดีย์ 7 องค์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ และบนฝาประจันหรือฝากั้นห้องของกุฏิสงฆ์ยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวเกี่ยวกับเรื่องราวการทำสงครามของไทยและพม่า เขียนขึ้นในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 2 และ ภาพจิตรกรรมฝาผนังบนหอพระไตรปิฎก สมัยรัชกาลที่ 3 สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือของท่านอาจารย์แป๊ะ ซึ่งภายในส่วนนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมโดยทั่วไป โดยต้องขออนุญาตกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะเข้าชมได้

      สำหรับการเดินชมตัวอุโบสถเมื่อท่านเข้ามายังภายในจะมีจุดที่ให้ท่านได้ทำการกราบไหว้สักการะ ปิดทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล และเมื่อเดินต่อไปยังบริเวณด้านข้างอุโบสถจะเห็นลักษณะการสร้างอุโบสถที่เรียกว่าเสาสอบ คือด้านบนจะแคบกว่าบริเวณฐาน เดินออกไปทางซุ้มประตูเป็นระเบียงทางเดินเพื่อไปชมภาพเขียนเกี่ยวกับ สงคราม 9 ทัพ และมียังมีทางลงไปยังวังมัจฉาเพื่อให้อาหารปลาได้อีกด้วย

 พระศรีสมุทรพุทธโคดม

 พระศรีสมุทรพุทธโคดมหรือหลวงปู่ศรี นั้นมีประวัติความเป็นมาดังนี้ หลวงพ่อ “พระศรีสมุทรโคดม”  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือปางชนะมาร  มีความสูง ๘ ศอก หน้าตักกว้าง ๕ ศอก  องค์พระพุทธรูปเป็นเนื้อศิลาแดง  ผิวหน้าพระพักตร์เป็นแบบเรียวไข่  นิ้วกางแบบปาระ เช่นเดียวกับพระพุทธรูปโบราณรอบระเบียงคต ทั้ง ๕๖ องค์ สอปูน ลงรัก และปิดทอง  มีพุทธลักษณะงดงาม  รูปแบบศิลปะเป็นยุคต่อเนื่อง  ระหว่างกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  พระเนตรทอดลดลงต่ำแสดงถึงความเมตตา  หากมองในระยะไกลจะเห็นพระโอษฐ์มีลักษณะยิ้มแย้ม  แต่หากมองในระยะใกล้จะมีลักษณะเคร่งขรึมน่าเกรงขาม  พระวรกายได้สัดส่วนและสง่างาม ส่วนชื่อ “พระศรีสมุทรพุทธโคดม” นั้น  พระครูโฆสิตสุตคุณ (กอน โฆสโก) อดีตเจ้าคณะอำเภออัมพวา และอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๖ ทรงเป็นผู้เรียบเรียงถวาย 

Visitors: 58,836