วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

หากท่านมีความสนใจ ต้องการศึกษาโบราณวัตถุเก่าแก่และมีค่ามากมาย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ได้ทำการเปิดพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเข้าชมโบราณวัตถุเหล่านี้อาทิเช่น พระพุทธรูป เครื่องถ้วยลายคราม เครื่องทองเหลือง และหนังสือไทยโบราณที่หาชมได้ยากยิ่ง อีกทั้งในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางมารวิชัยมีชื่อเรียกว่า “พระพุทธรัตนมงคล” หรือ “หลวงพ่อโต” และพระบรม ราชานุสาวรีย์ พระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงประดิษฐาน

 ประวัติของวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

เป็นวัดโบราณจากหลักฐานของกรมการศาสนา เริ่มเป็นวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2330 ไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง ต่อมาครอบครัวของนางภู่ เป็นเถ้าแก่โรงหีบอ้อยอยู่จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยลูกสาว ลูกเขย และเครือญาติได้จัดสร้าง ถาวรวัตถุต่าง ๆ ให้แก่ วัด อาทิเช่น อุโบสถ (ต่อมาสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2500), ศาลาการเปรียญ, กุฏิสงฆ์เมื่อปี พ.ศ. 2431 และได้รับ วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2486 นางภู่ และครอบครัว (พงษ์พิทักษ์) เดิมมีภูมิลำเนาอยู่บริเวณคลองบางจาก ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (บริเวณนี้ สมัยโบราณยังมีวัดร้าง ชื่อว่า วัดตะลิงปลิง)

 เส้นทางการเดินทาง

จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ไปตามทางหลวงหมายเลข 35  (แม่กลอง - อัมพวา) ประมาณ 5 กิโลเมตร เลยวัดบางกะพ้อม (ยังไม่ถึงทางเข้าตลาดอัมพวา) ให้เลี้ยวแยกซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระศรีสุริเยนทร์ตรงไปถึงทางแยก เลี้ยวขวา ตรงไปข้ามสะพาน จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือ

Visitors: 56,330