วัดสวนหลวง

วัดสวนหลวง

เมื่อเอ่ยถึงเครื่องรางของขลังวัดสวนหลวงนี้ก็มีสิ่งเหล่านี้มากมายและโด่งอยู่ดังเช่นกัน แต่ครั้งนี้จะขอพาท่านไปทำความรู้จักกับสถานที่ ความสวยงาม และศิลปะภายในวัดกัน สำหรับท่านที่สนใจจะได้ลองศึกษาและได้มาเที่ยวชมด้วยตัวท่านเองบ้าง

 ประวัติของวัด

วัดสวนหลวงนี้สันนิษฐานว่า เชื้อพระวงศานุวงศ์ เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาจากหลักฐานของกองพุทธศาสนาบันทึกไว้ว่า ได้ก่อตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2245 รวมช่วงอายุของวัดนี้แล้วกว่า 300 ปี โบราณสถานและโบราณวัตถุในวัดแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อจักรนารายณ์ พระพุทธรูปโบราณปูนปั้น ที่มีความศักดิ์สิทธิ์

ที่ประดิษฐ์สถานอยู่ในอุโบสถ เจดีย์โบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ที่ตั้งอยู่บริเวณข้างอุโบสถ กุฏิสงฆ์ที่สร้างในสมัยรัชการที่ 5 ที่มีเหลือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนั้นยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันอีกหลายอย่าง อาทิเช่น พี่จุกกุมารเทพ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ โด่งดังไปทั่วโลก และน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากตอต้นมะม่วงที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาแต่ปัจจุบันได้เหือดแห้งไปแล้ว

เจ้าอาวาสวัดสวนหลวง ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลสวนหลวงเป็นศิษย์ของ พระครูสมุทรวิริยาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาส วัดสวนหลวง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อ “ปึก” ซึ่งหลวงพ่อปึกศิษย์สายตรงหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งวัดนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในสมัยหลวงพ่อปึก ยังมีชีวิตอยู่ หลวงพ่อปึก เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้รักสันโดษ อยู่อย่างสมถะเรียบง่าย เป็นพระ ผู้ทรงอภิญญามีจิตใจเมตตาสูง เป็นที่นับถือยิ่งของชาวบ้านในแถบนี้

 ที่ตั้งของวัดตั้งอยู่ที่ บ้านแหลมสวนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามท่านใดสนใจเชิญแวะมาเที่ยวชม  แล้วท่านจะรู้ว่าคุ้มค่าจริงๆที่ได้มาสถานที่แห่งนี้

Visitors: 58,836