วัดจันทร์เจริญสุข

วัดจันทร์เจริญสุข

วัดจันทร์เจริญสุขนั้น หลายคนรู้จักกันในนามของ หลวงปู่สาย พระครูสมุทรมงคล (หลวงปู่สาย สุมงฺคโล เอี่ยมสะอาด)เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 ที่บ้านฝั่งตรงข้ามวัดจุฬามณี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 5 คน เมื่อครั้งสมัยเด็กทรงไปศึกษาอยู่กับพระที่ วัดธรรมนิมิต และเรียนต่อที่ วัดนางวังใกล้บ้าน จนจบการศึกษาแล้วกลับไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพ เมื่ออายุได้ 20 ปี ทรงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี “ท่านเจ้าอธิการคง ธมฺมโชโต” วัดบางกะพ้อม เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อ อุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดบางกะพ้อม จนสามารถสอบนักธรรม ตรี โท เอก ได้ตามลำดับ จนได้เป็นครูสอนนักธรรมอยู่ที่วัดบางกะพ้อมแห่งนั้นเอง

      สำหรับวัดจันทร์เจริญสุข เป็นวัดเก่าวัดหนึ่ง สร้างมาแต่ประมาณ พ.ศ. 2402 มีอุโบสถไม้วัดจันทร์เจริญสุขหันหน้าออกสู่ทิศเหนือ ซึ่งมีทางเดินไปอุโบสถหลังใหม่ที่ก่ออิฐถือปูน สิ่งที่เป็นบริบทสำคัญของพระอุโบสถ ตัวอุโบสถไม้ประกอบไปด้วยซุ้มเสมาทรงกูบ และเจดีย์รายที่มีทั้งทรงปรางค์ ทรงเครื่อง และเจดีย์ทรงเครื่องแบบพื้นเมือง ที่ดัดแปลงจากเจดีย์ย่อเหลี่ยม มุมไม้สิบสอง และหากท่านเดินชมบริเวณวัดบริเวณทิศใต้ของวัดจะอยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลอง เดินไปทางทิศตะวันออกจะพบกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนซึ่งอยู่ติดกันกับวัด และทางทิศตะวันตกของวัด เป็นลานกว้างซึ่งถัดไปเป็นพื้นที่ซึ่งกำลังก่อสร้างอาคารใหม่

 สิ่งสำคัญภายในวัด มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติ และ ปางห้ามสมุทร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์พระเกตุถอดได้ บรรจุพระธาตุไว้พระประธานหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ประดิษฐานในอุโบสถ หลังใหม่ สร้างในสมัย พระครูสมุทรมงคล พ.ศ. 2490  ต้นเจ้าแม่ประดู่ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ และ ยังมีร่างที่ไม่เน่าไม่เปื่อยของ พระครูสมุทรมงคล (สาย สุมงฺคโล เอี่ยมสะอาด) อดีตเจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุขแห่งนี้

 ที่ตั้งของวัดจันทร์เจริญสุข

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 22 หมู่ 10 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามสำหรับท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้

Visitors: 58,836