วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

สุขใดเล่าจะเท่าสุขใจ เกิดเป็นชาวพุทธที่ที่ทุกคนล้วนเคยเข้าก็คือวัดไม่ว่าเข้ามากหรือน้อยก็ตาม การได้เข้าไปทำบุญสักการะสิ่งที่เหนี่ยวค้ำจิตใจของชาวพุทธ ก็คือองค์พระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง วันเวลาว่างๆกับการหยุดพักผ่อนหรือนอนหลับบางคนอาจคิดว่าสบายแล้ว แต่หากได้ลองมาเข้าวัดเที่ยวชมศิลปะล้ำค่าของชาวไทยแต่โบราณที่ยังคงหลงเหลือไว้ให้ได้ดูได้ชม ได้กราบไหว้ขอพร ย่อมทำให้สบายใจรู้สึกปลอดโปร่ง และยิ่งเป็นสิ่งล้ำค่าที่มีประวัติอันยาวนานที่มีสิ่งพิเศษต่างๆนาๆด้วยแล้ว ยิ่งควรค่าแก่การได้มาเที่ยวชมจริงๆ

 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ “วัดศรีจำปา” สร้างขึ้นในช่วงราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ในปี พ.ศ. 2307 ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรี อพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือน อยู่บริเวณตำบลแม่กลอง เหนือวัดศรีจำปาและเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านแหลม” ตามชื่อหมู่บ้านเดิมของตน ชาวบ้านแหลมได้ช่วย กันบูรณะวัดศรีจำปาและเรียกวัดนี้ใหม่ว่า “วัดบ้านแหลม” และต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงชั้นวรวิหารและได้รับพระราชทานนามว่า วัดเพชรสมุทรวรวิหารนั่นเอง

สำหรับสิ่งล้ำค่า แห่งวัดเพชรสมุทรวรวิหาร คือ หลวงพ่อบ้านแหลม ตามชื่อที่ชาวบ้านเรียก สำหรับประวัติขององค์หลวงพ่อนั้นมีอยู่ว่า ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีได้มาตีอวนหาปลาบริเวณแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสาคร และได้ลากอวนไปพบพระพุทธรูป 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ซึ่งได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่ วัดศรีจำปา ปัจจุบันชื่อ วัดบ้านแหลม ทำให้ชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อบ้านแหลมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระพุทธรูปอีกองค์

หนึ่งเป็นปางสมาธิ ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้นำกลับไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี

 อีกทั้งยังมีตำนานพระพุทธรูปห้าองค์ อยู่บนแพลอยน้ำมา ในแม่น้ำแม่กลองจากเมืองทางทิศเหนือของจังหวัดสมุทรสาครคือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตวัดบางพลี หลวงพ่อวัดเขาตะเครา และหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งชาวบ้านริมฝั่งน้ำที่ศรัทธาได้อัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัด เพื่อสักการบูชา จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าองค์หลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายนี้ ล้วนแต่มีประวัติความเป็นมาที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับท่านใดที่สนใจแวะมาเที่ยวชมยังวัดบ้านแหลม หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สามารถมาเที่ยวชมได้ดังนี้

 เส้นทางการเดินทาง

โดยทางรถยนต์จากกรุงเทพมหานครฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 (ถนนธนบุรี-ปากท่อ เดิม) ไปจนถึงหลัก กม.ที่ 63 แล้วชิดซ้าย ใช้ทางคู่ขนานต่างระดับ เข้าตัวเมืองสมุทรสงครามถึงสี่แยกแรกตรงไปเข้าตัวตลาดถึงสี่แยกที่สอง (แยกโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า) แล้วจึงเลี้ยวขวา และตรงไป ข้ามทางรถไฟ ขับไปอีกประมาณ 100 เมตร วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ

 โดยรถประจำทางสาธารณะนั่งรถโดยสารที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สายกรุงเทพ – แม่กลอง หรือ รถปรับอากาศสาย กรุงเทพ – ดำเนินฯ (รถเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม) หรือนั่งรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัย สายแม่กลอง ไปลงที่ตลาดแม่กลองจากนั้น เดินอ้อมเล็กน้อยมายังวัดสมุทรวรวิหาร (วัดหลวงพ่อบ้านแหลม) ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก

Visitors: 58,836