ทำเครื่องเบญจรงค์

 ผลิตภัณฑ์การเคลือบเบญจรงค์ (ปิ่นสุวรรณ)

หากท่านจะมองหาเครื่องเบญจรงค์สักชุด ที่นี่บ้านปิ่นสุวรรณอำเภออัมพวา นับว่าขึ้นชื่อเลื่องลือถึงฝีมือมาแต่ยุคก่อน โดยสืบทอดการทำเบญจรงค์สืบต่อกันมาไม่ห่างหาย โดยช่างฝีมือที่ฝึกฝนมาจนชำนาญ สำหรับเครื่องเบญจรงค์นั้นเป็นสิ่งสวยงามที่มีไว้ทั้งประดับและใช้สอยได้ทั้งสิ้น และยังนับเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอย่างมากมายนับว่าเป็นของดีของไทยอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ เบญจรงค์เป็นเครื่องใช้ฝีมืองานหัตถกรรม และนับเป็นศิลปะขั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและความตั้งใจเป็นอย่างมากในการผลิตขึ้นมาสักชิ้นหนึ่ง ในสมัยก่อนชาวอัมพวามีการทำเครื่องเบญจรงค์กันอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันนั้นกลับเหลือน้อยเต็มที

 เครื่องเบญจรงค์ มีการนิยมใช้กันตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และยังมีการใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องปั้นเซรามิค ประเภทเครื่องดินเผาใช้เนื้อดินประเภทพอร์ซเลน และเคลือบสีลงไป โดยจะใช้กัน 5 สีจึงได้ขึ้นชื่อว่า “เบญจรงค์” ตามสีที่ใช้กัน โดยสีที่ใช้ได้แก่สี น้ำเงิน เหลือง แดง ดำ และเขียว สำหรับลวดลายนั้นแล้วแต่ช่างชำนาญที่ได้ฝึกกันมาตามความถนัดของแต่ละคน

 บ้านปิ่นสุวรรณเบญจรงค์เมืองอัมพวา มี คุณตา วิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ ผู้ก่อตั้ง ”ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์” เริ่มชีวิตด้วยการทำงานเป็นครูแต่มีความสนใจในศิลปะโบราณวัตถุ จึงทำให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องปั้นดินเผา จนทำให้คุณตาวิรัตน์พัฒนาฝีมือ การเคลือบ การเผา และการเขียนตามกรรมวิธีดั้งเดิมแท้ๆ ขึ้นมาใหม่ และได้ถ่ายทอดศิลปวิทยานี้สืบทอดไปยังลูกหลาน เพื่ออนุรักษ์ศิลปะเหล่านี้ไว้มิให้ลืมเลือน

Visitors: 56,330